Forside - Profil - Ydelser - Kontakt - Links


Profil

Jeg er:
Uddannet lærer og har fungeret som sådan. Dernæst er jeg uddannet cand.pæd.psyk. med efterfølgende specialistuddannelse i børneneuropsykologi (dec. 2001).

Som psykolog har jeg arbejdet ved PPR, dernæst som børneneuropsykolog i Viborg Amt i 10 år. Med udsigten til nedlægning af amterne var det tid til at søge nye græsgange. Jeg startede således som projektleder af et større satspuljeprojekt på Vejlefjord Rehabiliteringscenter (sept. 2006). Med projektet opstod en egentlig børneafdeling, som jeg var leder af. Projektet er nu afsluttet, og med afslutningen på dette har jeg valgt at starte min egen virksomhed (maj 2010).


Da jeg arbejdede for Viborg Amt, var jeg projektleder af projekter i de baltiske lande, dels for Det danske Undervisningsministerium og dels for Nordisk Ministerråd. Projekterne omhandlede etablering af pædagogisk psykologisk rådgivning og undervisning af børn med særlige behov.

Jeg har tilknytning til følgende foreninger, videnscentre med mere:

  • Medlem af Socialstyrelsens faglige netværk vedr. kommunikation og multihandicap.
  • Spastikerforeningen, hvor jeg dels er at finde i ekspertpanelet, hvor jeg yder netrådgivning vedr. neuropsykologiske og neuropædagogiske problemstillinger
  • Fra august 2012 medlem af TAVSgruppen (Tværfaglig Arbejdsgruppe Vedrørende Sprog og kommunikation). Arbejdsgruppen fungerer som tværfagligt forum, der gennem gensidig informations- og erfaringsudveksling har til formål at komme med idéer og forslag til fremtidige initiativer indenfor området alternativ og støttende kommunikation
  • December 2012: Medforfatter til "Barnets lærende hjerne" - en grundbog i kognition og neuropædagogik.
  • Januar 2016 har jeg sammen med Helle Kærgård udgivet interviewskemaet "Funktionsbeskrivelse" med scoringsprogram på Dansk Psykologisk Forlag.